پروژه‌ها

سلامتیسم.

ساخته شده از:

Yii. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Active

تاریخ طراحی:

http://www.salamatism.com/

دارو درمان آرنگ.

ساخته شده از:

WordPress. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Active

تاریخ طراحی:

http://arangpharm.com/

آرمان موتور کویر.

ساخته شده از:

Wordpress, Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Aactive

تاریخ طراحی:

http://armanmotorco.com

حامد بهداد.

ساخته شده از:

Drupal. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Active

تاریخ طراحی:

http://hamedbehdad.net/

روناک دارو.

ساخته شده از:

WordPress. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Active

تاریخ طراحی:

http://ronakpharm.com

لاریکیت (De).

ساخته شده از:

Wordpress. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Active

تاریخ طراحی:

http://lorikeet.de/

کاروژ.

ساخته شده از:

Yii. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Active

تاریخ طراحی:

http://www.karoj.com/

پیگا ویوا.

ساخته شده از:

Wordpress. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Aactive

تاریخ طراحی:

http://www.piegaviva.ir/

آگرادو.

ساخته شده از:

Wordpress. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Active

تاریخ طراحی:

http://www.agrado.ir/

دریچه نو.

ساخته شده از:

Drupal. Adobe Photoshop

تکنولوژی:

CSS3,HTML5, jQuery, JavaScript

وضعیت:

Active

تاریخ طراحی:

http://www.daricheno.com/

تماس با ما

آدرس:بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، خیابان گلستان، پلاک 17

تلفن:+98 (21) 24582200 - 204

ایمیل:info@mandegarsys.com